Bc. Josef Korčák

Diplomová práce

Kriminalita mládeže na středních školách v Blansku

Criminality of teen-agers at secondary schools in Blansko
Anotace:
Diplomová práce „Kriminalita mládeže na středních školách v Blansku“ se zabývá průzkumem kriminálních jevů na středních školách ve městě Blansko. V této práci naleznete výsledky mého dotazníkového průzkumu, na kterých se podíleli pedagogičtí pracovníci blanenských středních škol. V práci jsou mé výsledky porovnány se statistickými údaji, které poskytuje policie ČR.
Abstract:
Diploma thesis "Criminality of teen-agers at secondary schools in Blansko" deal with a research criminality acts at secondary school in Blansko. In this thesis you can find results of my form research, which be participate a pedagogical workers from secondary schools in Blansko. In the thesis are my results being compare with statistics of czech republic police.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy