Lenka MLČÁKOVÁ

Bakalářská práce

Využití čokolády v moderní gastronomii.

Using Chocolate in Modern Gastronomy.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámení se nejen s historií čokolády a její výrobou, ale hlavně s jejím využitím v moderní gastronomii, se zaměřením na kombinace různých přísad. Dále se zabývá netradičními způsoby podávání a servírování různých druhů čokolád a možnostmi jejich využití.
Abstract:
The aim of this thesis is not only familiar with the history of chocolate and ist production, but mainly with its use in modern cuisine, focusing on the combination of various ingeredients. It also deals with non-traditional routes of administration and serving different types of chocolates and possibilities of their use.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Mrázek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MLČÁKOVÁ, Lenka. Využití čokolády v moderní gastronomii.. Kroměříž, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii