Martin KOLÁŘ

Bakalářská práce

Intercultural distinctions in web presentations of the political parties in the United Kingdom and the Czech Republic

Intercultural distinctions in web presentations of the political parties in the United Kingdom and the Czech Republic
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the linguistic analysis of web presentations of political parties of the United Kingdom and the Czech Republic. After outlining the theoretical background and methods, the political discourse, the speech act theory and the critical discourse analysis, the thesis analyses a corpus of texts about social affairs taken from websites of the Labour Party and the Czech Social …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na lingvistickou analýzu webových prezentací politických stran ve Spojeném království a České republice. Nejprve jsou nastíněna teoretická východiska a metodologie, zahrnující politický diskurz, teorii řečových aktů a metodu kritické diskurzivní analýzy. Poté následuje samotná analýza korpusu, který sestává z webových textů Labour Party a České strany sociálně demokratické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015
Zveřejnit od: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘ, Martin. Intercultural distinctions in web presentations of the political parties in the United Kingdom and the Czech Republic. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Historie

Práce na příbuzné téma