Karel SOUKUP

Bakalářská práce

Optimalizace přípravy vzorků s tenkými vrstvami pro studium porušení a deformace v příčném řezu

Optimalization of Preparation Samples with PVD and CVD Layers for Studium Violation and Deformation in Croos-Section
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá optimalizací přípravy příčných výbrusů a následného hodnocení těchto příčných výbrusů v systému tenká vrstva - substrát. Snahou je vytvořit optimální postup přípravy metalografického výbrusu pro zviditelnění tenké vrstvy na základním materíalu pro různé kombinace těchto systémů s PVD a CVD vrstvami na základním materiálu.
Abstract:
This work is about optimalization preparation cross cuts and next evaluation this cases of cross cuts in system thin layer - substrate. Target is creat optimal process of preparation metallographic scratch pattern for visibility thin layer on basic material for different kombination this systems with PVD and CVD layers on basic material.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Identifikátor: 40215

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ivo Štěpánek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUP, Karel. Optimalizace přípravy vzorků s tenkými vrstvami pro studium porušení a deformace v příčném řezu. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní