Bandu Madhukar Kale

Disertační práce

Multifunkční bavlněná textilie s celulózou plněnou nano TiO2

Multifunctional Cotton Fabric with Nano TiO2 Loaded Cellulose
Abstract:
Cotton is a leading textile fibre due to its unique properties such as hydrophilicity, biodegradability, durability, good dyeability, and relatively low cost. However, now a day's people want cotton fabric to be smart, which can give comfort according to weather conditions. Self-cleaning, antibacterial, antifungal and permanently stiff textiles are becoming important due to market demand, and broad …více
Abstract:
Bavlna je díky svým jedinečným vlastnostem jako je hydrofilita, biodegradabilita, trvanlivost, dobrá barvitelnost a relativně nízká cena významným textilním materiálem. Dnes však lidé očekávají od bavlněné tkaniny i další vlastnosti, díky nimž poskytuje bavlna komfort podle počasí. Vzhledem k požadavkům trhu roste význam samočisticích, antibakteriálních, antimykotických a nemačkavých textilií, které …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Militký, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kale, Bandu Madhukar. Multifunkční bavlněná textilie s celulózou plněnou nano TiO2. Liberec, 2017. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Doktorský studijní program / obor:
Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.