Theses 

Discourse Strategies and Rhetorical Devices in Robert F. Kennedy's 1968 Presidential Election Campaign Speeches – Bc. Ľudovít Szőcs

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Bc. Ľudovít Szőcs

Diplomová práce

Discourse Strategies and Rhetorical Devices in Robert F. Kennedy's 1968 Presidential Election Campaign Speeches

Discourse Strategies and Rhetorical Devices in Robert F. Kennedy's 1968 Presidential Election Campaign Speeches

Anotace: Tato práce analyzuje předurčenost diskurzivních strategií a rétorických prostředků Roberta Kennedyho faktormi jako téma, řečové události a povaha cílového publika, v jeho vybraných projevech v prezidentské kampani v roce 1968. Hlavní výzkumný materiál se skládá ze tří projevů Roberta F. Kennedyho, vybraných dle různých kritérií, mezi které patří klasická rétorická organizační struktura, heterogenita cílového publika a řečových událostí a nepřítomnost stranických agend. Výzkumný materiál je vystaven kvalitativní analýze politického diskurzu, která se provádí prostřednictvím kritického čtení řečových přepisů a následného poslechu nahrávek jednotlivých projevů s cílem určení jak lingvistických rysů, tak paralingvistických vlastností projevů Roberta Kennedyho. Analýza projevů poskytuje informace o vztahu Roberta Kennedyho k jeho cílovému publiku, o různých aspektech jeho rétoriky, jakou je míra jeho subjektivity, osobní angažovaností v problémech, přesvědčovacích prostředků a rétorické výstřednosti.

Abstract: This thesis analyses the predetermination of Robert Kennedy’s discourse strategies and rhetorical devices in his selected 1968 presidential campaign speeches by factors like the topics covered, the speech events and the nature of the target audiences. The core research material consists of three public addresses delivered by Robert F. Kennedy, selected according to different criteria, like the classical rhetorical organizational pattern, the heterogeneity of the target audiences and the speech events, and the absence of partisan agendas. The research material is subjected to a qualitative political discourse analysis which is conducted through critical reading of the speech transcripts and subsequent listening to the recordings of the addresses in order to identify, in addition to the linguistic features, also the paralinguistic features of Robert Kennedy’s utterances. The analysis of the speeches provide information about Robert Kennedy’s relationship towards his target audiences and about different aspects of his rhetoric, like the degrees of his subjectivity and his personal involvement in the issues, the means of persuasion applied by him and his rhetorical idiosyncrasies.

Keywords: public address, political discourse, rhetorical devices, discourse strategies, rhetorical idiosyncrasies

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:15, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz