Bc. Ľudovít Szőcs

Diplomová práce

Discourse Strategies and Rhetorical Devices in Robert F. Kennedy's 1968 Presidential Election Campaign Speeches

Discourse Strategies and Rhetorical Devices in Robert F. Kennedy's 1968 Presidential Election Campaign Speeches
Anotace:
Tato práce analyzuje předurčenost diskurzivních strategií a rétorických prostředků Roberta Kennedyho faktormi jako téma, řečové události a povaha cílového publika, v jeho vybraných projevech v prezidentské kampani v roce 1968. Hlavní výzkumný materiál se skládá ze tří projevů Roberta F. Kennedyho, vybraných dle různých kritérií, mezi které patří klasická rétorická organizační struktura, heterogenita …více
Abstract:
This thesis analyses the predetermination of Robert Kennedy’s discourse strategies and rhetorical devices in his selected 1968 presidential campaign speeches by factors like the topics covered, the speech events and the nature of the target audiences. The core research material consists of three public addresses delivered by Robert F. Kennedy, selected according to different criteria, like the classical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta