Bc. Ľudovít Szőcs

Master's thesis

Discourse Strategies and Rhetorical Devices in Robert F. Kennedy's 1968 Presidential Election Campaign Speeches

Discourse Strategies and Rhetorical Devices in Robert F. Kennedy's 1968 Presidential Election Campaign Speeches
Abstract:
Tato práce analyzuje předurčenost diskurzivních strategií a rétorických prostředků Roberta Kennedyho faktormi jako téma, řečové události a povaha cílového publika, v jeho vybraných projevech v prezidentské kampani v roce 1968. Hlavní výzkumný materiál se skládá ze tří projevů Roberta F. Kennedyho, vybraných dle různých kritérií, mezi které patří klasická rétorická organizační struktura, heterogenita …more
Abstract:
This thesis analyses the predetermination of Robert Kennedy’s discourse strategies and rhetorical devices in his selected 1968 presidential campaign speeches by factors like the topics covered, the speech events and the nature of the target audiences. The core research material consists of three public addresses delivered by Robert F. Kennedy, selected according to different criteria, like the classical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
  • Reader: PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta