Bc. Petra Bohuslavová

Diplomová práce

Pseudomonas aeruginosa jako původce infekcí močového traktu

Pseudomonas aeruginosa, causative agens of urinary tract infections
Anotace:
Se vzrůstající kvalitou lékařské péče se do popředí zájmu mikrobiologických pracovišť dostávají nozokomiální infekce způsobené oportunními patogeny. Onemocnění těmito patogeny jsou často obtížně léčitelná, chronická a recidivující. Jedním z nejčastěji izolovaných oportunně patogenních druhů je Pseudomonas aeruginosa. Tento bakteriální druh je častým původcem infekcí močového traktu, spojených s dlouhodobou …více
Abstract:
With the increasing quality of medical care, nosocomial infections caused by opportunistic pathogens come to the forefront of microbiologists. Diseases caused by these pathogens are often difficult to treat, chronic and recurrent. One of the most frequently isolated opportunistic pathogens is Pseudomonas aeruginosa. This bacterial species is a common cause of urinary tract infections associated with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Veronika Holá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta