Ing. Adela Liščáková

Bakalářská práce

Nezávislost centrálních bank a reakce na finanční krizi

Central bank independence and the financial crisis response
Abstract:
The subject of the thesis Central bank independence and the financial crisis response is the relationship between the degree of central bank independence and quantitative easing. The paper then focuses in detail on the conflict between the central bank independence and purchase of government bonds. It also examines whether the independence position affects the determination to carry out such purchase …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce Nezávislost centrálních bank a reakce na finanční krizi je vzťah medzi mierou nezávislosti centrálnej banky a kvantitatívnym uvoľňovaním. Práca sa konkrétnejšie zameriava na konflikt medzi nezávislosťou centrálnej banky a nákupom vládnych dlhopisov. Ďalej tiež skúma či nezávislé postavenie ovlyvňuje rozhodnutie uskutočnovat tieto nákupy.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika