Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.

Disertační práce

El exilio y la identidad en la narrativa argentina contemporánea

Exile and Identity in the Contemporary Argentinean Fiction
Abstract:
This academic dissertation contains a study dedicated to the issue of exile and identity in the contemporary Argentinean novel. Our aim si to prove here that the theme of exile forms an integral part of the identity discourse. On one hand, we concentrate on the general modality of the so called internal exile, on the other hand, a great part of this work deals with texts that belong to the contemporary …více
Abstract:
Obsahem disertační práce je studie věnovaná problematice exilu a identity v současném argentinském románu. Snažíme se zde dokázat, že téma exilu tvoří nedílnou součást diskursu o identitě, je jedním z klíčů k pochopení argentinské literatury a v obecnějším smyslu celé relativně mladé argentinské kultury, která svou identitu neustále hledá. V naší práci se na jedné straně soustředíme na obecnější modalitu …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Eduard Krč, Dr., prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Románské literatury