Bc. Markéta Jelínková

Diplomová práce

Vliv konfliktů na mezinárodní obchod ve státech Guinejského zálivu

Conflicts and Their Impact on International Trade in Gulf of Guinea States
Anotace:
Základním cílem této práce je zjistit, které z průvodních jevů konfliktu měly největší dopad na mezinárodní obchod třech uvažovaných států - Senegalu, Sierra Leone a Guineji. V první části práce je teoreticky rozpracován průběh konfliktu, jednotlivé veličiny používané v textu a vývoj mezinárodního obchodu spolu s uvažovaným ekonometrickým modelem využitým pro zhodnocení nasbíraných dat. Část hlavní …více
Abstract:
The main target of this text is to find out which of the side effects of conflict had the greatest impact on international trade of three states - Senegal, Guinea and Sierra Leone. In the first part, the text describes course of conflict in theory, particular economic variables used in the text and general development of international trade together with econometric model for the assessment of collected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Rosenberg
  • Oponent: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta