Viktoriia Komarova

Bakalářská práce

Hotovostní platební styk a role ČNB v něm

The Cash Payment System and The Role CNB of the in it
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu hotovostního peněžního oběhu a roli České národní banky v něm, přičemž k problematice je přistupováno nejenom z teoretického, ale také z praktického hlediska. Je proto možné poukázat na význam hotovosti v současnosti. V práci je definován pojem peníze, ukázáno, jak peníze vznikaly, jaká byla jejich role v průběhu lidských dějin. Pozornost je zaměřena také na emisi …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of cash money circulation and the role of the Czech National Bank in it, while the issue is approached not only from the theoretical but also from the practical point of view. It is therefore possible to point out the importance of cash at present. The thesis defines the concept of money, shows how money originated, what was their role in human history. Attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví