Bc. Martin Zach

Bakalářská práce

Vnitrodruhová variabilita u žaberních parazitů ryb

Intraspecific variability in fish gill parasites
Anotace:
Morfologická variabilita parazitů ukazuje jejich schopnost adaptovat se na proměnlivé podmínky prostředí během evoluce. Změna prostředí hostitele s sebou přináší nové překážky pro život parazita, který je nucen se přizpůsobit, aby přežil. V některých případech lze variabilitu parazitických organismů pozorovat na vnitrodruhové úrovni, nejčastěji u vysoce specializovaných organismů se specifickými hostitelskými …více
Abstract:
Morphological variability of parasites shows their ability to adapt to changing envi-ronmental conditions during evolution. Changes in the host environment bring new obstacles for the life of the parasite, which is forced to adapt in order to survive. In some cases, variability of parasitic organisms can be observed at the intraspecific level, most often in highly specialized organisms with specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Michal Benovics, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Mária Seifertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta