Theses 

Systém pro sledování chyb v Java EE – Mgr. Lukáš Strmiska

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Mgr. Lukáš Strmiska

Bakalářská práce

Systém pro sledování chyb v Java EE

Issue Tracking System in Java EE

Anotace: Práce se zabývá systémem pro sledování chyb. V úvodu je vysvětleno, co systém pro sledování chyb znamená a v následující kapitole je provedena analýza požadavků na systém pro sledování chyb. Po krátkém porovnání s již existujícími řešeními je předložena analýza řešení systému v jazyce UML 2. Dále jsou posány technologie z J2EE, jako je EJB 3.0, webové služby a Java Server Faces, pomocí kterých byl systém implementován. Další kapitola popisuje provedenou implementaci a věnuje se zajímavým problémům, které byly řešeny. Hlavní částí práce je implementace systému v Java EE 5 s využitím technologie Entity Java Beans ve verzi 3.0. Aplikační vrstva běží na serveru, který s využitím webových služeb komunikuje s klienty. Součástí práce je implementace webového klienta v Java Server Faces pro práci se systémem a také GUI klienta napsaného ve Swingu, který umožňuje export a import lístků z/do systému v XML. Součástí je též XSD gramatika, která specifikuje formát XML dokumentu.

Abstract: Main topic of this bachelor thesis is an issue tracking system. Thesis explains what issue tracking system is and specifies requirements for system. After short comparsion of existing issue tracking systems, thesis makes analysis of new issue tracking system in UML 2 languague. There is description of used technologies from J2EE, like Entity Java Beans 3.0, web services and Java Server Faces, which were used for implmentation of Issue Tracking system. Application layer is implemented as EJB 3.0 and runs on application server, which is communication with clients using web services. Two clients were implemented -- web client in JSF for controling whole application and GUI client in Swing for exporting and importing tickets.

Klíčová slova: Sledování chyb, lístek, Issue tracking, EJB 3.0, Java EE 5, Webové služby

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 16:45, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz