Mgr. Lukáš Strmiska

Bakalářská práce

Systém pro sledování chyb v Java EE

Issue Tracking System in Java EE
Anotace:
Práce se zabývá systémem pro sledování chyb. V úvodu je vysvětleno, co systém pro sledování chyb znamená a v následující kapitole je provedena analýza požadavků na systém pro sledování chyb. Po krátkém porovnání s již existujícími řešeními je předložena analýza řešení systému v jazyce UML 2. Dále jsou posány technologie z J2EE, jako je EJB 3.0, webové služby a Java Server Faces, pomocí kterých byl …více
Abstract:
Main topic of this bachelor thesis is an issue tracking system. Thesis explains what issue tracking system is and specifies requirements for system. After short comparsion of existing issue tracking systems, thesis makes analysis of new issue tracking system in UML 2 languague. There is description of used technologies from J2EE, like Entity Java Beans 3.0, web services and Java Server Faces, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika