Bc. Ondřej Kovář

Bakalářská práce

Chudoba ve světě v českém vzdělávacím kurikulu

World poverty in Czech education curriculum
Anotace:
Problém chudoby je jedním z nejzávažnějších globálních problémů. Na formování představ a názorů o chudobě má zásadní vliv školní výuka. Cílem práce je analýza reprezentace chudoby v českých učebnicích zeměpisu. Hlavní metoda této práce je založena na porovnání „odborného“ a „vzdělávacího“ obrazu chudoby, tedy odborných poznatků o příčinách a rozšíření chudoby s informacemi předávanými žákům v učebnicích …více
Abstract:
In 21st century, poverty remains one of the most serious global issues. The formation of ideas and opinion about poverty is strongly affected by school education. The objective of the thesis is to analyze the representation of poverty in Czech geography textbooks. The main analytical method is based on the comparison of „academic“ and „educational“ representation of poverty, that is information about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Pavel Doboš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta