Bc. Marek Smolinský

Diplomová práce

Vhled do profese vychovatele v penitenciárním zařízení

Insight into Profession of educator in Penitentiary Facilities
Anotace:
Diplomová práce „Vhled do profese vychovatele v penitenciárním zařízení“ se věnuje profesi vychovatele v penitenciárním zařízení z pohledu samotných vychovatelů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se bezprostředně vztahují k práci vychovatele v penitenciárním zařízení. V této části je uvedena charakteristika Vězeňské služby České republiky a poskytnuty základní informace o činnosti …více
Abstract:
The thesis “Insight into profession of educator in penitentiary facilities” deals with profession of an educator in penitentiary facilities from the point of view of the educators themselves. The theoretical part focuses on definition of basic terms, which are closely related to the profession of an educator in penitentiary facilities. In this part Prison Service of the Czech Republic is characterized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Šuráňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta