Bc. Šárka Prošková

Diplomová práce

Žáci s tikovými poruchami a Touretteovým syndromem

Pupils with Tic Disorders and Tourette Syndrome
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou tikových poruch a Touretteova syndromu. Cílem je charakterizovat problematiku tikových poruch a Touretteova syndromu u žáků základních škol s přiblížením možných komorbidit a zjistit informovanost pedagogů základních škol o tikových poruchách a Touretteově syndromu. Práce je tvořena dvěma částmi. První je teoretická část, která obsahuje objasnění důležitých pojmů …více
Abstract:
The Thesis deals with the problems of tic disorders and Tourette syndrome. The aim is to characterize the problems of tic disorders and Tourette syndrome with the elementary school pupils, including the information about possible comorbidities, and to find out how much the elementary school pedagogues are informed about the tic disorders and Tourette syndrome. The Thesis consists of two parts. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014
Zveřejnit od: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prošková, Šárka. Žáci s tikovými poruchami a Touretteovým syndromem. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN