Bc. Jana Serynová

Diplomová práce

Vliv státní podpory na individuální výnosnost třetího pilíře důchodového zabezpečení

Public support effects on individual profitability of the third pillar pension scheme
Anotace:
Cílem práce je analyzovat změny individuální výnosnosti třetího pilíře, následně zhodnotit, nakolik třetí pilíř a v něm provedené změny naplňují představy tvůrců veřejné politiky o fungování tohoto pilíře důchodového systému. V teoretické části práce popisuji základní podobu důchodového systému České republiky a vybírám formu hodnocení třetího pilíře. V praktické části vybírám parametry a hodnotím …více
Abstract:
The goal of the thesis is to analyze changes in the profitability of the individual third pillar, then to assess the third pillar and amendments there to fill the figures of the public policy makers about the pension system functioning. In the theoretical part I describe the pension system of the Czech Republic and select a way of evaluation of the third pillar. In the practical part I select and evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta