Bc. Jana Serynová

Master's thesis

Vliv státní podpory na individuální výnosnost třetího pilíře důchodového zabezpečení

Public support effects on individual profitability of the third pillar pension scheme
Abstract:
Cílem práce je analyzovat změny individuální výnosnosti třetího pilíře, následně zhodnotit, nakolik třetí pilíř a v něm provedené změny naplňují představy tvůrců veřejné politiky o fungování tohoto pilíře důchodového systému. V teoretické části práce popisuji základní podobu důchodového systému České republiky a vybírám formu hodnocení třetího pilíře. V praktické části vybírám parametry a hodnotím …more
Abstract:
The goal of the thesis is to analyze changes in the profitability of the individual third pillar, then to assess the third pillar and amendments there to fill the figures of the public policy makers about the pension system functioning. In the theoretical part I describe the pension system of the Czech Republic and select a way of evaluation of the third pillar. In the practical part I select and evaluate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta