Matěj DVOŘÁK

Bachelor's thesis

Lokalizace Balbianiho cytoplasmy jako prekurzora primordiálních gonocytů u jiker jesetera během oplození

Location of Balbani cytoplasm in sturgeon eggs as primordial gonocytes precursor during fertilization
Abstract:
Oocyty mnoha organismů, včetně ryb obsahují tzv. zárodečnou plasmu, což je maternálně děděný determinant zárodečných buněk. Nedávno byla zárodečná plazma v útvaru Balbaniho cytoplasmy previtelogenních oocytů popsána také u jesetera. Ta obsahuje prekurzory zárodečných granulí tzv. nuage. Zárodečné granule se během embryonálního vývoje objevují jako součást primordiálních gonocytů (PGC) a podle některých …more
Abstract:
The oocytes of many organisms, including fish, contain germ plasm. Germ plasm is maternally inherited determinants of germ cells. New-found germ plasm has been also described in previtellogenic sturgeon oocytes as Balbani cytoplasm. It contains precursors of germinal granules so called nuage. Germinal granules have been detected as a part of primordial gonocytes (PGCs) and according to some studies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011
Identifier: 18641

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Martin Pšenička, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁK, Matěj. Lokalizace Balbianiho cytoplasmy jako prekurzora primordiálních gonocytů u jiker jesetera během oplození. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Fisheries and Protection of Waters

Bachelor programme / field:
Lifestock Breeding / Fishery

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses yst3i7 yst3i7/2
10/6/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10/6/2011
Bulanova, L.
13/6/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.