Bc. Lucie Šárová

Bachelor's thesis

Rekonstrukce silnice III/34026 v úseku ulice Poděbradova a Tovární v Chrudimi

Reconstruction of the road III/34026 in Chrudim in the section between Poděbradova and Tovární streets
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí silnice III/34026 v úseku ulic Poděbradova a Tovární v Chrudimi. Cílem je navrhnout vhodné stavebně-dopravní uspořádání ulic, křižovatek, autobusových zastávek a parkovacích ploch. Práce je zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.
Abstract:
This bachelor's thesis describes reconstruction of the road III/34026 in the section between Poděbradova and Tovární streets in Chrudim. The purpose of thesis is to suggest proper layout of the streets, cross-roads, bus stops and parking areas. Thesis is written in the scope of documentation for building permit.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šárová, Lucie. Rekonstrukce silnice III/34026 v úseku ulice Poděbradova a Tovární v Chrudimi. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Civil Engineering / Transport Structures