Bc. Venuše KOMJATIOVÁ

Diplomová práce

Studium interakcí vybraných potravinářských barviv s mědí(II) s využitím UV/Vis spektrofotometrie

Investigation of interactions between some food dyes and copper(II) using UV/Vis spectrophotometry
Anotace:
V této diplomové práci byly zkoumány interakce mezi potravinářskými azobarvivy a měďnatými ionty s využitím UV/Vis spektrofotometrie. Pro studium byla vybrána čtyři barviva, a to amarant, azorubin, potravinářská žluť 3 (Sunset Yellow) a tartrazin. Byly dokázány interakce mezi barvivy a ionty mědi. V přítomnosti iontů mědi byl ve spektrech barviv pozorován hypsochromní posun i hypochromní efekt. Pro …více
Abstract:
In this diploma work, interactions between some food azo dyes and cupric ions were examined using UV/Vis spectrophotometry. Four synthetic food dyes were chosen. These are Amaranth, Azorubine, Sunset Yellow and Tartrazine. Chemical interaction between dyes and cupric ions was found. In the presence of cupric ions, hypsochromic shift and hypochromic effect were observed in the spectra of these dyes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ľuboš Vrtoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMJATIOVÁ, Venuše. Studium interakcí vybraných potravinářských barviv s mědí(II) s využitím UV/Vis spektrofotometrie. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Analytická chemie životního prostředí a toxikologie