Theses 

Zaměstnávání zdravotně postižených osob – Tereza KNÍŽOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Tereza KNÍŽOVÁ

Diplomová práce

Zaměstnávání zdravotně postižených osob

Employment of disabled people

Anotace: Tato diplomová práce pojednává o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zabývá se zejména úpravou de lege lata. Diplomová práce rozebírá nejen pojem zdravotního postižení a úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v českém právním řádu i v mezinárodní úpravě. Dále se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti a samotným zaměstnávání OZP, a to i ze strany zaměstnavatelů, včetně všech atributů s tím souvisejících. Ve svém závěru se práce krátce zabývá také komparací české a německé právní úpravy.

Abstract: This diploma thesis deals with the employment of people with disabilities and deals especially with the legislation de lege lata. The diploma thesis deals not only with the concept of disability and the legislation of the employment of people with disabilities in the Czech legal order as well as in the international regulation. It also deals with active employment policy and the actual employment of PwD by the employers, including all related attributes. In conclusion, the thesis also briefly deals with the comparison of Czech and German legislation.

Klíčová slova: Zaměstnávání, invalidita, zdravotní postižení, práce, zaměstnavatel

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Martin Janák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=77872 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KNÍŽOVÁ, Tereza. Zaměstnávání zdravotně postižených osob. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz