Bc. Kateřina Šverclová

Master's thesis

Kalibrace a terénní testování pasivních vzorkovačů na monitorování produktů osobní péče ve vodním prostředí

Calibration and field testing of passive samplers for monitoring personal care products in the aquatic environment
Abstract:
Předložená diplomová práce má za cíl shrnout současně používané techniky pasivního vzorkování povrchových a odpadních vod, a to zejména pro skupinu látek denní potřeby. Látky denní potřeby, jako UV filtry, stabilizátory, desinfekce, syntetické vonné látky nebo kofein, jsou kontinuálně přiváděny z domácností do kanalizace a skrze čističky odpadních vod, kvůli jejich nízké odstraňovací účinnosti pro …more
Abstract:
This diploma thesis aims to summarize currently used techniques of passive sampling in surface water and wastewater, especially for the group of personal care products. These compounds such as UV filters, stabilizers, disinfectants, fragrances or caffeine are continuously drained from households to the sewage system and through the wastewater treatment plants, due to imperfect removal efficiency for …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta