Mgr. Andrea Švejkovská

Diplomová práce

Smrt z pohledu studenta

Death from the student perspective
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou smrti a umírání z pohledu studenta navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče. Teoretická část je věnována historii smrti a umírání ve světě a následně konkrétněji i na území České republiky. Dále se věnuje definování pojmů smrti, umírání a paliativní péče a také poslední nejdůležitější části, kterou je péče o umírajícího pacienta, včetně péče o zemřelého …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of death and dying from the point of view of a master degree in Intensive care student. The theoretical part is devoted to the history of death and dying in the world and then more specifically on the territory of Czech Republic. It also discusses the definition of the concepts of death, dying and palliative care, as well as the last most important part, which is looking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta