Bc. Václav Mach

Diplomová práce

Proměny divadelní fotografie jako výsledek technického vývoje

Transformation of Theatre Photography as a Result of Technical Development
Anotace:
Diplomová práce „Proměny divadelní fotografie jako výsledek technického vývoje“ pojednává o divadelní fotografii během 19.–21. století, kdy docházelo k proměnám v technologických postupech fotografie. Práce se konkrétně zaměřuje na přechod od černobílé fotografie k barevné a od klasické („analogové“) fotografie k digitální. Součástí práce jsou rozhovory s fotografy, kteří popisují změny ve svém přístupu …více
Abstract:
The goal of the thesis "Transformation of Theatre Photography as a Result of Technical Development" is to describe the transformation of theatre photography between 19th and 21st century, when the technology of photography was evolving. The thesis is focusing on the transition from black and white photography to colour and from classic (analogue) photography to digital. The subject of the study are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Francán
  • Oponent: Mgr. Pavel Jirásek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ht1g7/