Bc. Peter Stano

Diplomová práce

Analýza manažmentu ukladania dát - nástroje, procesy a politiky

Storage management analysis – tools, processes and policies
Abstract:
The first chapter is focused on the characterization of the basic concepts: storage, storage management, storage technologies, RAID etc. The second chapter deals with the selected application tools, which are designed for storage management. The second chapter presents a comparative analysis of selected software tools, which are working in storage management. The third chapter focuses on the analysis …více
Abstract:
Prvá kapitola je zameraná na charakterizovanie základných pojmov: pamäť, správa pamäte, pamäťové technológie RAID a pod. Druhá kapitola sa zaoberá vybranými aplikačnými nástrojmi, ktoré sú určené pre oblasť ukladania dát. V druhej kapitole sa nachádza komparatívna analýza vybraných softvérových nástrojov pracujúcich v oblasti ukladania dát. Tretia kapitola je zameraná na analýzu a návrh optimalizovaného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zsolt Pastorek, PhD.
  • Oponent: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.