Mgr. Anna Šmídová

Master's thesis

Pracovní motivace a pracovní spokojenost u zaměstnanců korporátních firem a start-upů

Work motivation and job satisfaction of employees at corporate organizations and startup companies
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje problematice pracovní motivace a pracovní spokojenosti v závislosti na typu organizačního prostředí. Cílem práce bylo především zhodnotit, zda se mezi zaměstnanci startupů a zaměstnanci korporátních organizací vyskytují rozdíly v rámci uvedených proměnných. Teoretická část postupně definuje pracovní motivaci, pracovní spokojenost a jejich vzájemný vztah. Zaměřili jsme se také …viac
Abstract:
The thesis digests an issue regarding work motivation and job satisfaction in relationship with types of organizational environment. The goal of this thesis is to evaluate if there are differences in specific areas between international corporation employees and employees from small start up companies. Theoretical part of the thesis defines work motivation, job satisfaction and relationship of those …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedúci: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta