Theses 

Risk Estimation and Backtesting – Yuling Li

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Yuling Li

Diplomová práce

Risk Estimation and Backtesting

Risk Estimation and Backtesting

Anotace: The financial market always fluctuates. The most popular risk measures is Value of Risk. We introduce the four methods for VaR estimation.They are historical simulation method, filtered historical simulation, analytical solution and Monte Carlo method. In order to verify the different VaR estimation approaches, we utilize backtesting on chosen time series, which are Kupiec's unconditional coverage test and Christoffersen's conditional coverage test. In order to show the calculation steps of VaR estimation and backtesting procedures clearly, we present simplified examples in the beginning of each empirical study. Then the VaR estimation is calculated with different probability levels based on different observed periods. In the end, we find out the most accuracy model on chosen time series.

Abstract: The financial market always fluctuates. The most popular risk measures is Value of Risk. We introduce the four methods for VaR estimation.They are historical simulation method, filtered historical simulation, analytical solution and Monte Carlo method. In order to verify the different VaR estimation approaches, we utilize backtesting on chosen time series, which are Kupiec's unconditional coverage test and Christoffersen's conditional coverage test. In order to show the calculation steps of VaR estimation and backtesting procedures clearly, we present simplified examples in the beginning of each empirical study. Then the VaR estimation is calculated with different probability levels based on different observed periods. In the end, we find out the most accuracy model on chosen time series.

Klíčová slova: market risk, risk measure, Value of Risk, non-parametric method, analytical solution, normal distribution, Student's t-distribution, Monte Carlo, backtesting, Kupiec's test, Christoffersen's test, empirical study

Keywords: market risk, risk measure, Value of Risk, non-parametric method, analytical solution, normal distribution, Student's t-distribution, Monte Carlo, backtesting, Kupiec's test, Christoffersen's test, empirical study

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Aleš Kresta
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:18, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz