Bc. Jan Liška

Diplomová práce

Aktivizační metody ve VkZ

Activization methods in health education
Anotace:
OSNOVA PROJEKTU 1. Vymezení řešené problematiky a základních pojmů (dle tématu práce) Práce se bude zabývat dostatky a nedostatky při využívání a dostupnosti edukačních pomůcek ve výuce výchovy ke zdraví na základních školách. Návody na výrobu edukačních pomůcek a jejich aplikaci a použití na základních školách. 2. Shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání V mé bakalářské práci budu vycházet z co …více
Abstract:
OSNOVA PROJEKTU 1. Vymezení řešené problematiky a základních pojmů (dle tématu práce) Práce se bude zabývat dostatky a nedostatky při využívání a dostupnosti edukačních pomůcek ve výuce výchovy ke zdraví na základních školách. Návody na výrobu edukačních pomůcek a jejich aplikaci a použití na základních školách. 2. Shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání V mé bakalářské práci budu vycházet z co …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta