Bc. Ivana Brychtová

Diplomová práce

Diskurz německé bezpečnostní komunity v otázce vojenské humanitární intervence

Discourse on military humanitarian intervention from the view of German security community
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat postoje německé bezpečnostní komunity k problematice humanitární invervence. Jako ústřední skupina byla zvolena bezpečnostní komunita z toho důvodu, že bývá inspirativním i kritickým prvkem státu, a současně je nezanedbatelnou skupinou při důležitých jak vnitrostátních, tak nadnárodních rozhodnutích. Pro potřebu práce byli do této skupiny zahrnuti významní …více
Abstract:
The thesis focuses on analysis of German discourse on humanitarian intervention among the members of security community. This crucial investigated group was chosen because it is being the inspiriting and critical article of the nation on the one hand and the indispensable group for important intranational as well as supranational decisions on the other hand. Members of the security community that are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií