Bc. Ivana Brychtová

Master's thesis

Diskurz německé bezpečnostní komunity v otázce vojenské humanitární intervence

Discourse on military humanitarian intervention from the view of German security community
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat postoje německé bezpečnostní komunity k problematice humanitární invervence. Jako ústřední skupina byla zvolena bezpečnostní komunita z toho důvodu, že bývá inspirativním i kritickým prvkem státu, a současně je nezanedbatelnou skupinou při důležitých jak vnitrostátních, tak nadnárodních rozhodnutích. Pro potřebu práce byli do této skupiny zahrnuti významní …more
Abstract:
The thesis focuses on analysis of German discourse on humanitarian intervention among the members of security community. This crucial investigated group was chosen because it is being the inspiriting and critical article of the nation on the one hand and the indispensable group for important intranational as well as supranational decisions on the other hand. Members of the security community that are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií