Bc. Petra Coufalová

Diplomová práce

Translation of the theatre of the absurd

Translation of the theatre of the absurd
Anotace:
Tato práce se věnuje překladu absurdního dramatu v první celovečerní hře Václava Havla Zahradní slavnost (1963). Zkoumá překladatelská řešení dvou překladatelů, Věry Blackwellové v jejím překladu Garden party (1969) a Jana Nováka v jeho adaptaci Office party (2006). Představuje charakteristické znaky divadelních textů a jejich vliv na překladatelský proces, včetně často diskutované problematiky mluvnosti …více
Abstract:
This Thesis examines the translation of the Theatre of the Absurd in Václav Havel's Garden Party (1963). It explores the translation solutions of two translators, Věra Blackwell in her translation Garden Party (1969) and Jan Novák in his adaptation Office Party (2006). It presents the characteristic features of dramatic texts and their influence on the translation process, including the frequently …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta