Alžběta SUCHANKOVÁ

Bakalářská práce

Metodika měření predačního tlaku na herbivorní hmyz: vybrané faktory ovlivňující volbu kořisti

Methods of measurement of predation pressure on insect herbivores: factors affecting preferences of prey
Anotace:
Predace, jako důležitý faktor ovlivňuje početnost herbivorního hmyzu. Pro většinu experimentů biologové využívají živé návnady, které však nejsou ideální pro dlouhodobé měření predačního tlaku. V práci proto předkládám návrh pro výrobu umělých housenek z plastelíny jako nástroje pro dlouhodobější měření predačního tlaku. V samotném experimentu jsem otestovala výběr kořisti predátora v závislosti na …více
Abstract:
Predation is important factor affecting abundance of herbivore population. Biologists use live baits for most of their experiments, but it isn't ideal for long-term measurement of predation pressure. I suggest design of producing arteficial baits made of plasticine in the thesis for long-term measuring of predation pressure. I tested suitability with emphasis on critical parameters (color, habitat …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Pavel Drozd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHANKOVÁ, Alžběta. Metodika měření predačního tlaku na herbivorní hmyz: vybrané faktory ovlivňující volbu kořisti. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)