Mgr. Andrea Navrkalová

Diplomová práce

Poskytování dotací z rozpočtu městských částí statutárního města Brna na podporu projektů z oblasti kultury

The subsidies from the budget of the city of Brno to support projects in the cultural sector
Anotace:
Tato diplomová práce se zaobírá tezí, že lze přidělovat dotace kulturním soukromoprávním i veřejnoprávním subjektům z rozpočtu městských částí statutárního města Brna objektivně a transparentně. Že má smysl i z úrovně městské části se tímto tvrzením zabývat. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické rovině se autorka zabývá definicí dotace, příspěvku zřizovatele, pojmem transparentnost …více
Abstract:
This thesis can be allocated with the subsidies for private and public entities from the budget of the urban part of the City of Brno, objective and transparent manner. It has a sense of the level of this claim. Thesis is divided into two main parts. In theory, the author deals with providers, subsidies, transparency and evaluation criteria the grant process. The practical part is subdivided to subsidies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta