Jan SETIKOVSKÝ

Bakalářská práce

Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu

The issue of professional and mass sport state financial funding
Anotace:
Bakalářská práce poskytuje čtenáři komplexní pohled na přístupy států k financování sportu. Práce se zabývá analýzou možností k zlepšení financování sportu, které lze rozčlenit do několika skupin. Nejprve vymezuje základní význam sportu ve společnosti a důvody k financování sportu. Konkrétně obsahuje informace o dvou hlavních přístupech, které jsou pro financování sportu využívány. Dále se práce zabývá …více
Abstract:
Bachelor´s thesis offers to the reader complex view in a subjekt of financing the sport. Thesis analyse the possibilities how to better finance sport. Its categorize into several groups. First of all we explain the main meaning of sport in general and reasons of its financing. Second part represents financing of ice hockey as a special sport sector. It evaluate possible implementations of new governmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 41532

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. et Ing. Miloš Nový

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SETIKOVSKÝ, Jan. Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management