Ondřej Tomis

Diplomová práce

VIRTUÁLNÍ TÝMY - IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU A PERSONÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÝCH ASPEKTŮ VIRTUÁLNÍ SPOLUPRÁCE

VIRTUAL TEAMS IDENTIFICATION OF KEY SUCCESS FACTORS AND PERSONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF VIRTUAL COLLABORATION
Anotace:
TATO PRÁCE IDENTIFIKUJE KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU VIRTUÁLNÍCH TÝMŮ, ANALYZUJE PERSONÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VIRTUÁLNÍ SPOLUPRÁCE A DEFINUJE JEJÍ SLABÁ MÍSTA. VIRTUÁLNÍ TÝMY PŘEDSTAVUJÍ GLOBÁLNÍ FENOMÉN, KTERÝ ZAČÍNÁ BÝT PRO NADNÁRODNÍ KORPORACE NEPOSTRADATELNÝ. CÍLEM PRÁCE JE ANALYZOVAT TÉMATIKU VIRTUÁLNÍCH TÝMŮ A VYTVOŘIT PRO ČTENÁŘE PŘIDANOU HODNOTU V PODOBĚ PŘEHLEDU KLÍČOVÝCH FAKTORŮ NUTNÝCH PRO …více
Abstract:
THIS THESIS IDENTIFIES KEY SUCCESS FACTORS OF VIRTUAL TEAMS. THE THESIS ANALYSES PERSONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF VIRTUAL COLLABORATION AND DEFINES ITS WEEKNESSES. VIRTUAL TEAMS REPRESENTS GLOBAL PHENOMENON, WHICH STARTS TO BE ESSENTIAL FOR MULTINATIONAL CORPORATIONS. THE AIM OF THIS THESIS IS TO ANALYSE THE TOPIC OF VIRTUAL TEAMS AND CREATE AN OVERVIEW OF KEY FACTORS NECCESARY FOR VIRTUAL TEAMS SUCCESS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2019
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Tomáš Fabián

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75439