Lenka CHOMOVÁ

Diplomová práce

Zaměstnávání zdravotně postižených osob a přínos chráněných dílen při jejich začleňování na trhu práce

Employment of disabled people and the contribution of sheltered workshops on their integration in the labor market
Anotace:
Diplomová práce Zaměstnávání zdravotně postižených osob a přínos chráněných dílen při jejich začleňování na trhu práce se v teoretické části zabývá vymezením zdravotního postižení, postoji společnosti k lidem se zdravotním postižením, dospíváním a dospělostí lidí se zdravotním postižením. Dále se věnuje práci jejím významem pro zdravotně postiženého člověka a také lidskými právy osob se zdravotním …více
Abstract:
The diploma thesis Employment of disabled people and the contribution of sheltered workshops on their integration in the labor market in the theoretical part deals with the definition of disability, attitudes toward people with disabilites, adolescence and adulthood for people with disabilities. It also discusses the work, signifikance for a disabled human and the human rights of persons with disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Novohradská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOMOVÁ, Lenka. Zaměstnávání zdravotně postižených osob a přínos chráněných dílen při jejich začleňování na trhu práce. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta