Michaela Štefková

Diplomová práce

Komparace využití termokamer a noktovizorů při vyhledávání osob

Comparison of the possibilities of using thermal imaging and night vision goggles for finding people
Anotace:
ŠTEFKOVÁ, Michaela. Komparace využití termokamer a noktovizorů při vyhledávání osob. Diplomová práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 2020. Vedoucí diplomové práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá komparací využití termokamer a noktovizorů při vyhledávání osob. V teoretické části jsou popsány vlastnosti lidského oka, elektromagnetické …více
Abstract:
ŠTEFKOVÁ, Michaela. Comparison of the possibilities of using thermal imaging and night vision goggles for finding people. Thesis: VŠB -TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of security service. 2020. Head of the thesis doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. The diploma thesis deals with the comparison of the possibilities of using thermal imaging and night vision goggles for finding people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Karla Barčová
  • Oponent: Kateřina Kozlová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku