Bc. Tereza KLEVAROVÁ

Master's thesis

Gender, maskulinita a feminita v mezigeneračních rozdílech

Gender, Masculinity And Femininity In the Intergenerational Differences
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou genderu a jeho psychologickými charakteristikami maskulinitou, feminitou a androgynií u mužů a žen z pohledu dvou generací ? současných dopívajících a seniorů. Současně se zaměřuje na rozdíly v postojích ke genderové roli a spokojenosti s genderem mezi generacemi. Teoretická část práce se zabývá klíčovými pojmy. Vymezuje pojem gender, jeho vztah k …more
Abstract:
This thesis is dealting with the question of gender and its psychological characteristics of maskulinity, femininity and androgyny among men and women from the perspective of two generations ? present adolescents and seniors. Currently it is focused on the differences in attitudes to gender role and satisfaction with gender among generations. The theoretical part is dealting with key terms. It defines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2011
Accessible from:: 18. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLEVAROVÁ, Tereza. Gender, maskulinita a feminita v mezigeneračních rozdílech. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work with Focus on Counselling