Bc. Tereza KLEVAROVÁ

Master's thesis

Gender, maskulinita a feminita v mezigeneračních rozdílech

Gender, Masculinity And Femininity In the Intergenerational Differences
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou genderu a jeho psychologickými charakteristikami maskulinitou, feminitou a androgynií u mužů a žen z pohledu dvou generací ? současných dopívajících a seniorů. Současně se zaměřuje na rozdíly v postojích ke genderové roli a spokojenosti s genderem mezi generacemi. Teoretická část práce se zabývá klíčovými pojmy. Vymezuje pojem gender, jeho vztah k …viac
Abstract:
This thesis is dealting with the question of gender and its psychological characteristics of maskulinity, femininity and androgyny among men and women from the perspective of two generations ? present adolescents and seniors. Currently it is focused on the differences in attitudes to gender role and satisfaction with gender among generations. The theoretical part is dealting with key terms. It defines …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011
Zverejniť od: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedúci: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEVAROVÁ, Tereza. Gender, maskulinita a feminita v mezigeneračních rozdílech. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work with Focus on Counselling