Bc. Lenka Dvořáková

Diplomová práce

Inovační nástroje, procesy a ICT ve správě a výběru daní

Innovative tools, processes and ICT in the administration and collection of taxes
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na inovační nástroje, procesy a ICT, které využívá finanční správa při správě a výběru daní. Cílem diplomové práce je návrh inovované struktury webových stránek finanční správy, které by se mohly stát účinnou podporou digitalizace finanční správy. Návrhy budou zaměřeny na oblast vytvoření účinného podání ve vhodném formátu a struktuře vůči správci daně a uhrazení daňové …více
Abstract:
The master thesis is focused on inovation tools, processes and ICT which the tax office apply in the administration and collection of taxes. The aim of the master thesis is to propose inovation structure of the webside of the tax office. This propose could become functional support in digitization of the tax office. Proposals are focused on creation of the efficient filing in correct form and structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.
  • Oponent: Ing. Lenka Prášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING