Miodrag Milovanović, M.Sc.

Disertační práce

Biosenzorová analýza nápojů

Biosensors for analysis of drinks
Anotace:
Práce popisuje spojení mezi geografickými a společenskými aspekty vína na jedné straně a profilem zastoupených karboxylových kyselin na straně druhé. Široce je rozpracována role slunce a „terroir“ na kvalitu hroznů a vína. Pojem „terroir“ zahrnuje půdu, topografii a klima a má významný vliv na kvalitu vinných hroznů a vína. Vinaři mají mnoho možností, jak pěstebními podmínkami zvyšovat kvalitu vína …více
Abstract:
This thesis shows the connection between the geographical and social aspects of wine in one hand and the profile of carboxylic acids from the other hand. The role of Sun and “Terroir” and their influence on the quality of grapes and wines are deeply presented. The term “Terroir” includes the soil, topography and climate, expressing a significant influence on grapes, wine and quality of the wine. There …více
Abstract:
electronic tongue data. The combination of bioelectrical tongue and SOM can be considered as a novel method in the classification of wine.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc., doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.