Bc. Kristýna Šedivá

Bakalářská práce

Obsahová a textová analýza vybraných učebnic chemie

Content and text analysis of chosen textbooks of chemistry
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá obsahovou a textovou analýzou dvou českých nejpoužívanějších učebnic chemie pro základní školy (2007 a 2013) a také analýzou britské učebnice chemie Chemistry Made Clear (1987). Jejím cílem je tyto učebnice porovnat a v případě českých učebnic (2007 a 2013) určit, která z nich je pro žáky druhého stupně základní školy vhodnější. V případě britské učebnice chemie (1987) je …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with content and text analysis of two frequently used chemistry textbooks for primary schools (2007 and 2013). It also analyzes one chemistry textbook in English language Chemistry Made Clear (1987). The aim of this thesis is to compare selected textbooks. In the case of Czech textbooks (2007 and 2013), the aim is to decide which textbook is better suited for second grade …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta