Bc. Dalibor Pernička

Master's thesis

Hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci

Performance appraisal and reward strategy in an organization
Abstract:
Hlavním tématem a cílem této diplomové práce je evaluace systému hodnocení a odměňování zaměstnanců a návrh jeho optimalizace. První část práce se věnuje teoretickým východiskům, jež jsou důležité pro tvorbu systému hodnocení a odměňování zaměstnanců a pro správný výběr metod hodnocení a odměňování v každé organizaci. Druhá část práce popisuje stávající organizační strukturu, vize, mise a systém hodnocení …more
Abstract:
The main topic and aim of this Master´s Diploma Thesis is to study employee evaluation and remuneration systems and to suggest their optimization. The first part of the work deals with theoretical bases that are important for the creation of evaluation and remuneration systems for employees as well as for the precise selection of evaluation and remuneration methods in each organization. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií