Dagmar Tmejová

Bakalářská práce

Drogově závislé děti Výchovného ústavu Husův domov ve Dvoře Králové nad Labem

Drug addicted children of Educational Institute Husův domov in Dvůr Králové nad Labem
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jaká je úspěšnost procesu začleňování drogově závislých dětí Výchovného ústavu Husův domov ve Dvoře Králové nad Labem do společnosti. Sledovaný cíl má tři dílčí cíle, na něž je zároveň zaměřeno výzkumné šetření. Zkoumána je zejména problematika forem a metod činností, které toto zařízení používá. Jedná se především o hlavní nosný program, o tzv. Resocializační …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB230

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: Ladislav Bortlík
  • Oponent: Radka Janebová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv