Bc. Zuzana Medveďová

Bachelor's thesis

Praktické využitie bioelektrickej impedančnej analýzy pri nádorovom ochorení

Practical use of bioelectric impedance analysis in cancer
Abstract:
This bachelor thesis deals with the possibilities of using bioelectric impedance analysis (BIA) in cancer patients. It deals with the use of this method as a tool for early diagnosis of malnutrition and monitoring patients nutritional status. The chapters deal with the issue of malnutrition and its impact on the health and body composition of patients. The devices using the BIA method and the possibilities …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami využitia bioelektrickej impedančnej analýzy (BIA) pri nádorovom ochorení. Pojednáva o využití bioelektrickej impedančnej analýzy ako nástroji, pre včasnú diagnostiku malnutrície a monitorovanie nutričného stavu pacienta. Kapitoly sa zaoberajú problematikou podvýživy a jej vplyvu na zdravotný stav a telesné zloženie pacienta. Čitateľovi ďalej približujú prístroje …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2020
  • Supervisor: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
  • Reader: Mgr. Petra Hýsková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta