Bc. Prokopiusová Prokopiusová

Bachelor's thesis

Rozvod manželství

Divorce
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rozvodem manželství se zaměřením na problematiku zastoupení fyzické osoby u rozvodu manželství. Práce se nejprve zaměřuje na samotný úvod do problematiky, poté představuje základní teoretické pojmy a následně právní úpravu řešeného problému. Druhá, praktická část se věnuje zastoupení fyzické osoby u sňatku a následně i v soudním řízení, přičemž závěr praktické části je věnován …more
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with divorce with a focus on the issue of representation of natural person in divorce. The work first focuses on the introduction to the issue, then introduces the basic theoretical concepts and then the legal regulation of the problem. The second, practical part deals with the representation of natural person at marriage and subsequently in court proceedings, while the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2022
  • Supervisor: JUDr. PhDr. Jiří Novotný
  • Reader: JUDr. Taťana Sommerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Law and Business / Law and Business