Theses 

Současné školní stravování se zaměřením na školní bufety a prodejní automaty – Mgr. Marcela Rábová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Mgr. Marcela Rábová

Diplomová práce

Současné školní stravování se zaměřením na školní bufety a prodejní automaty

Recent trend in school catering with focus on school buffets and venders

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku současného školního stravování dětí mladšího školního věku. Je zde zmíněn i vývoj školního stravování od poválečných let minulého století až do současnosti. Mimo jiné jsou tu vysvětleny pojmy, které s výživou a stravováním souvisí. Cílem výzkumu je zjistit, jak často a v jakém množství děti mladšího školního věku ve školách využívají služeb sekundárních stravovacích zařízení, jako jsou školní kantýny či různé prodejní automaty. Součástí výzkumu v rámci diplomové práce je také nutriční rozbor nejčastějšího sortimentu těchto zařízení.

Abstract: The diploma thesis is concentrates on issues of recent trend at school cattering for Junior school age children. It make a mention of history of school catering from post - war age to present. Among others the thesis makes clear notions which relate to nutrition and food. The aim of the research is to find, how often and in what quantities Junior school age children use the services of secondary catering school establishments, like school buffets and venders. Single part of research is the nutrition analysis of the most common range of those establishments.

Klíčová slova: výživa, zdravá výživa, školní stravování, školní jídelna, bufet, prodejní automat, cukrovinky, nápoje, energie, tuky, cukry, bílkoviny, E-kód, doporučená denní dávka diet, healthy diet, school catering, school dining-room, school buffets, venders, sweets, drinks, lipids, sugars, proteins, E-codes, recommended daily dose

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Martina Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 11:08, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz